Националната гадишна среща по приемна грижа ще се проведе под формата на обучителен семинар, в който ще се включат дискусии, работа по групи, обсъждане на конкретни казуси и др. 

Водещ на обучението ще бъде д-р Весела Банова. Д-р Весела Банова е клиничен психолог и психоаналитик. Била е национален консултант на Министерството на здравеопазването по реформата на домовете „Майка и дете”, започнала през 1997 г. Работата и с психичното страдание на деца, изоставени от своите родители в домовете, я отвежда в областта на закрилата на децата в риск. Била е председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Заедно със своя екип от Сдружение „Дете и пространство“ д-р Банова ще предостави повече знания за детското развитие, както и насоки за справяне с различни трудности в поведението на децата.  

6 декември 2022 г., вторник

12:00
Обяд
13:00
Откриване – Мирослав Долапчиев, председател на НАПГ
13:00
Изграждането на връзка като условие за по-добро родителство. Привързаност. Видове привързаност. Ефекти от раздялата със значими фигури. Травмата в детството и последиците от нея.
14:30
Кафе-пауза
15:00
Обсъждане на казуси от опита на приемните родители и социалните работници.Работа по групи.
16:30
Кафе-пауза
17:00
Родителската роля. Родителски стилове. „Заместващите родители“ и тяхната връзка с децата. Родителска безпомощност. Ефекти от насилието върху връзката между родители и деца.
18:30
Дискусия
20:00
Вечеря

7 декември 2022 г., сряда

08:30
Формиране на самооценката. Грижа за деца с агресивно и автоагресивно поведение. Деца с тревожност и страхове. Психосоматични поведенчески прояви.
10:00
Кафе-пауза
10:30
Грижа за деца с обучителни трудности, трудности в адаптацията и изграждането на връзка, училищната адаптация, хиперактивност, дефицит на внимание и др. Грижа за специалните деца – с аутизъм и умствена изостаналост или психично страдание.
11:30
Обсъждане на казуси от опита на приемните родители и социалните работници.Работа по групи
13:00
Обяд
14:00
Тинейджърите. Отношения и граници, правила. Провокативно и агресивно поведение. Поведенчески прояви – лъжи, кражби, форми на зависимости.
15:30
Кафе-пауза
12:00
My heading is awesome
16:00
Обсъждане на казуси от опита на приемните родители и социалните работници.Работа по групи
17:30
Дискусия и обратна връзка. Насоки за действие.
20:00
Вечеря

8 декември 2022 г., четвъртък

09:00
Среща с екипа на проект „Приеми ме“ (Агенция за социално подпомагане).Дискусия по въпроси, свързани с прилагането на приемната грижа в страната. Въпроси и отговори
11:00
Обобщение и закриване на срещата