НАПГ организира присъствена Национална годишна среща по приемна грижа с обучителен семинар, която ще се проведе в периода 6 – 8 декември 2022 г. в гр. София (Национален STEM център – гр. София, жк. Изток, бул. “Драган Цанков” 21А – вход от ул. „Димчо Дебелянов“ 7). 

Ако се нуждаете от повече информация, свържете се с Гинка Илиева от Националната асоциация за приемна грижа на тел. 0879 279 281

Участието в конференцията изисква регистрация.

Транспортните разходи са за сметка на участниците. 

Такса за участие: Приемните родители, членове на НАПГ, дължат такса за участие в обучителната част на годишната среща в размер на 50.00 лева. Регионалните координатори на НАПГ са освободени от такса. Приемни родители, които не са членове на НАПГ и социални работници и специалисти от социалните услуги, дължат такса за участие в размер на 70.00 лева. Участниците в конференцията получават сертификат за участие в обучение. 

Нощувки и престой: НАПГ покрива разходите за нощувки и престой на всички приемни родители, благодарение на партньорството си с А1 България. Социалните работници и специалистите от социални услуги се настаняват в базата на конференцията за своя сметка, като заплащат преференциален пакет за настаняване от 150.00 лева на място, директно на касата на Националния STEM център. Таксата включва нощувките, храната, кафе-паузите. Таксата за участие (от 70 лева) се дължи отделно на НАПГ.

Ако се нуждаете от повече информация, свържете се с Гинка Илиева от Националната асоциация за приемна грижа на тел. 0879 279 281

Участието в конференцията изисква регистрация.

Регистрационна форма