„Трудни“ ли са „трудните“ деца?
Как да работим с тях?
Как да се грижим за „трудни“ деца?

Семинарна и обучителна конференция на НАПГ – 2022 г.

Националната годишна среща е посветена на грижата за „трудните“ деца – психологическите, емоционалните и медицинските аспекти на детството и тийнейджърството в приемно семейство и ще се фокусира върху следните теми:

 • Тийнейджърите;
 • Децата с агресивно, автоагресивно или проблемно поведение;
 • Децата със социална тревожност, обучителни трудности и трудности в интегрирането в училище;
 • Децата с емоционални затруднения и трудна адаптация в семейството;
 • Децата в конфликт със закона и др.

В рамките на срещата ще бъдат проведени обучения, както и работни сесии с възможност за обсъждане на конкретни казуси от практиката.

Срещата е отворена за приемни родители и социални работници.

Конференцията е подходяща за:
 • Приемни родители, грижещи се за деца с поведенчески проблеми, агресивно поведение, автоагресивно паведение, тинейджъри, деца с необяснимо поведение;
 • Социални работници от ОЕПГ и ОЗД;
 • Специалисти от социални услуги;
 • Социални работници;
 • Студенти по психология, социални дейности и др.


настаняване и престой

Разходите за настаняване, хранене и кафе-паузи единствено на приемните родители, участници в конференцията, са за сметка на Националната асоциация за приемна грижа и ще бъдат поети, благодарение на партньорството с А1 България.

Настаняването е в двойни и тройни стаи. С предимство в хотелската част на конферентната база ще бъдат настанени приемни родители, членове на НАПГ.

Социалните работници и специалистите от социални услуги могат да ползват настаняване, закуски, обяди и вечери в базата на конференцията на преференциални цени. Пакетът, включващ 2 нощувки, 3 обяда, 2 вечери, 4 кафе-паузи е на стойност: 150 лева и се заплаща директно на Националния STEM център.


За участието в обучителната част на годишнана среща се дължи такса

Участниците ще получат сертификат за преминато обучение

50 ЛВ
 • За приемни родители – членове на НАПГ
70 ЛВ
 • За приемни родители, нечленуващи в НАПГ
 • За социални работници и специалисти от социални услуги

Таксата се превежда по банков път или се заплаща на място преди конференцията.

Банкова сметка на НАПГ за превод на таксата:

БАНКА ДСК – ЕАД

IBAN: BG35STSA93000021618141

BIC: STSABGSF

Основание за превода: Такса участие в обучение на НАПГ