Клиничен психолог

Д-р Весела Банова е клиничен психолог и психоаналитик. Родена е в Сливен през 1960 г. Завършва психология в СУ „Климент Охридски” през 1983. Няколко години по-късно придобива специалност по клинична психология.

През 1996-1997 специализира психомоторно възпитание в Католическия университет Лувен-ла-Ньов в Белгия. Работи като психолог и научен сътрудник по възрастова психология в Научен институт по педиатрия и в Национален център по хигиена.

Национален консултант на Министерството на здравеопазването по реформата на домовете „Майка и дете”, започнала през 1997г. Работата и с психичното страдание на деца, изоставени от своите родители в домовете, я отвежда в областта на закрилата на децата в риск. От 2002 г. до 2008 г. е заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето.

От 2008 година работи в сдружение „Дете и пространство” и активно участва в процеса на деинституционализация на децата в риск в България. През 2012 защитава докторска теза по социология на тема „Социални политики за закрила на деца в риск”.

Д-р Весела Банова е председател на психоаналитичната школа Българско общество за лаканианска психоанализа и зам.-председател на Българска асоциация по психотерапия. Тя е редактор и съставител на 15 сборника и наръчници в областта на приложната психоанализа и работата с деца в риск.