Психолог

Блага Банова е част от екипа на ЦСРИ „Таралежи“ от самото разкриване на Центъра през 2016 г. Първоначално като един от психолозите в Центъра, а от началото на 2020 г. и като управител.

Професионалното й развитие започва още по време на обучението й в бакалавърска програма по „Психология“ към Нов Български Университет, когато се включва в екипа на „Дете и пространство“ като стажант в различни социални услуги, които управлява сдружението.

В същия период започва да посещава клиничната програма „Детето и неговите симптоми“ към Интердисциплинарния център за детето CIEN България, както и семинарите на Българско общество за Лаканианска психоанализа, в което членува от 2016 г. „Разнообразието и предизвикателствата, които срещаме в работата ни с деца и родители в ЦСРИ „Таралежи“ е това, което поддържа професионалния ни интерес жив.

Работата заедно ни дава възможност да изобретяваме решения и да откриваме нови пътища, по които смело поемаме, всеки път когато окажем гостоприемство на субекта. Привилегия е да практикуваш професия, която всеки ден ти дава възможност да научиш нещо ново за света на другите, „поглеждайки през техните очи.“