Националната асоциация за приемна грижа за поредна година организира форум за обмяна на опит по въпроси, свързани с качеството на приемната грижа.

През 2019 г., поради предстоящите местни избори, събитието ще се проведе на 15, 16 и 17 ноември 2019 г. (петък, събота и неделя). Националната годишна среща по приемна грижа ще се проведе в гр. София, в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади – традиционен партньор на асоциацията в провеждането на това събитие.

Вечерта в първия конферентен ден ще се проведе и церемонията „Спасители на детството“, по време на която ще бъде отбелязана 10-тата годишнина на НАПГ, както и ще бъдат връчени наградите на личности с принос в приемната грижа.

През 2019 г. НАПГ поставя във фокуса на своята годишна среща въпроса за най-добрия интерес на детето и кой, по какъв начин и как го защитава. Въпросът за най-добрия интерес на детето в приемната грижа има различни гледни точки:

 • На закона;
 • На личния и професионалния опит на професионалистите в системата за приемна грижа;
 • На индивидуалните и професионални качества на приемните родители;
 • На ценностите, качествата и разбирането на осиновителите;
 • На диалога между всички участници.

Най-добрият интерес на детето не е просто правна формулировка, но в същото време служи за вземането на решения от възрастните, които трайно се отразяват на децата и оставят следи в житейската им ситуация. Възрастните и професионалистите са натоварени с отговорността да вземат решения за децата, като често влизат в конфликти на ценности, разбирания и позиции. Това противопоставяне в приемната грижа се отразява на децата и на тяхното добруване.

По време на годишната среща по приемна грижа 2019 г., Националната асоциация за приемна грижа ще постави въпроса за най-добрия интерес на детето в няколко ключови области, в които приемната грижа неизбежно се намесва:

 • Реинтеграцията на деца от приемна грижа в родните им семейства
 • Осиновяването на деца, отглеждани в приемни семейства
 • Качеството на приемната грижа (процесите, комуникацията и диалогът, процедурите, правилата и нормите, както и конкретните практики)
 • Приемната грижа и системите на здравеопазване и образование

В рамките на срещата чрез различни формати: презентация, дискусии, работа по групи, участниците ще имат възможност да работят по всички въпроси, а резултатите от работата им ще информира позициите на НАПГ по тези области. Националната среща ще завърши с общ документ, който ще бъде изпратен до заинтересованите институции, особено в контекста на промените в приемната грижа, свързани с осигуряването на държавно финансиране за дейността и въвеждането на качествени стандарти за прилагането ѝ.


КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА:

В конференцията могат да участват:

 • Приемни родители (като с предимство ще бъдат регистрирани приемни родители, членове на НАПГ)
 • Родни семейства, чиито деца са настанени в приемни семейства или са преминали през приемна грижа
 • Осиновители
 • Социални работници от ОЕПГ, отдели за закрила на детето и неправителствени организации, работещи по приемна грижа
 • Лекари, учители
 • Специалисти, експерти, работещи по приобщаващо образование

ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ

 • С презентация – всеки, който желае, може да направи презентация по някой от ключовите въпроси на конференцията, като презентацията може да бъде самостоятелна, в екип. НАПГ насърчава включването в презентацията на опита на приемните и родните семейства, както и на осиновителите. Заявки за презентации се приемат до 15.10.2019 г., а формуляр за заявка е публикуван тук:


ЗАЯВКА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 • В дискусии и работни групи – участниците ще бъдат разпределени в работни групи в рамките на самата конференция.


ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИ

Участието в конференцията е безплатно, благодарение на партньорството на асоциацията с А1 България. НАПГ покрива разходите за 2 нощувки, както и кафе-паузите и обядите на всеки участник, а настаняването е в двойни стаи. НАПГ не покрива разходите за транспорт.


ЦЕРЕМОНИЯ „СПАСИТЕЛИ НА ДЕТСТВОТО“ И ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 10-ТА ГОДИШНИНА НА НАПГ

Всички участници в Националната годишна среща по приемна грижа ще бъдат специални гости на церемонията „Спасители на детството“, която отличава личности и организации с принос в приемната грижа. Церемонията ще се проведе на 15 ноември 2019 г. в гр. София, в хотел „Балкан“ (бившият „Шератон“). Преди церемонията участниците в конференцията ще могат да присъстват на тържеството по повод 10-та годишнина на Националната асоциция за приемна грижа, което ще се проведе също на 15.11.2019 г., в същия хотел.


Регистрирай се ТУК до 10 ноември 2019 г.!


Цялата информация за събитието е на www.ngs.napg.eu


ВИЖТЕ ОЩЕ: