Националната годишна среща по приемна грижа, организирана от НАПГ, дискутира най-добрия интерес на децата в приемни семейства. Във форума се […]
Националната асоциация за приемна грижа за поредна година организира форум за обмяна на опит по въпроси, свързани с качеството на […]