Гинка Илиева е приемен родител. Член е на Управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа. В момента се обучава в специалността „Социални дейности“ в Шуменския университет. Член на Комисията по приемна грижа към РДСП – Шумен.