Елка Налбантова е магистър психолот от ПУ „П. Хилендарски“ и ЮЗУ „Н.Рилски“, има интензивен квалификационен курс по социална работа по проект на Европейски детски тръст, обучение за обучител по туининг проект за реформа в грижите за деца в България, квалифицира се като семен консултант към Института по фамилна терапия, преминала квалификационни курсове, свързани с приложение правата на детето, управление на проекти, организации и финансово управление.

Работила е като началник ОЗД, ръководител екип, технически консултант и програмен директор в Европейски детски тръст и „ВсякоДете“ – България, директор „Развитие“ и директор във фондация „За Нашите Деца“, директор на фондация „За развитие на социалните услуги“, съветник по въпросите на децата към министъра на труда и социална политика, съучредител и член на първият управителен съвет на мрежови организации – НМД и НАПГ.

Притежава над 30 годишен опит в консултиране и социална работа, изграждане на екипи за работа с деца и семейства, включително мултидисциплинарни, в управлението на комплекси, центрове и организации за социални и интегрирани услуги, пилотирането на нови практики в сферата на правата на децата и застъпнически дейности за тях, инициативи между доставчици на услуги и университети, обучител и супервайзор в социална работа.

Участва в изследвания за промяна на политиките за децата и семействата:

  • Comparing cost and benefits of different type of child care, European Commission (DG Regional Policy), 2011
  • EU Study: Preventing Child Abandonment, University of Nottingham, United Kingdom, 2012.
  • Съавтор на Наръчник по приемна грижа, Уницеф и ДАЗД, 2006 г.,
  • Съавтор на Ръководство за мониторинг на социалните услуги в Столична община, 2009 г.,
  • Съавтор на Базово обучение за екипи и специалисти в приемната грижа, Уницеф, 2016 г.,
  • Съавтор на Концепция за професионализация и специализация на приемната грижа в България, УНИЦЕФ, 2017 г.