Доц. д-р Велина Тодорова е първият български представител в Комитета за правата на детето на ООН. Велина Тодорова е доцент по „Гражданско и семейно право“ в Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Има повече от 20 години експертен опит в сферата на правата на детето – детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др.

Снимка: www.detebg.org