Вера има щастието преди близо 20 години да започне работа, която приема за житейска и професионална мисия – защита правата на децата и техните семейства. По професия е педагог с много допълнителни специализации и квалификации в социалната сфера. Опитът в работата с деца и семейства в криза е богат и различен. Работила е с биологични, приемни, осиновителни семейства като заедно са вървели през всеки един етап от процесите на работа. През последните години от професионалната ѝ история е ангажирана със супервизия и консултиране на професионалисти, екипи от социални работници и родители, в подкрепа на работата им и грижата за децата. Далеч е от мисълта, че има готови рецепти за различните ситуации, в които попадаме като родители. Затова веруюто ѝ в професионален и личен план е, че ЗАЕДНО можем да дискутираме и търсим приемливи решения на наболели проблеми и затруднения.