Георги Богданов има магистърска степен по Европейска социална политика и социална работа от Нов български университет, с дипломна работа върху […]
Доц. д-р Велина Тодорова е първият български представител в Комитета за правата на детето на ООН. Велина Тодорова е доцент по […]
Елка Налбантова е магистър психолот от ПУ „П. Хилендарски“ и ЮЗУ „Н.Рилски“, има интензивен квалификационен курс по социална работа по […]
Д-р Събина Събева е изпълнителен директор на Международната социална служба. През 1982 г. завършва Висшия медицински институт – Медицинска академия, […]
Вера има щастието преди близо 20 години да започне работа, която приема за житейска и професионална мисия – защита правата […]
Гинка Илиева е приемен родител. Член е на Управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа. В момента се обучава […]