През 2019 г. НАПГ поставя във фокуса на своята годишна среща въпроса за най-добрия интерес на детето и кой, по какъв начин и как го защитава. Въпросът за най-добрия интерес на детето в приемната грижа има различни гледни точки:

* На закона;

* На личния и професионалния опит на професионалистите в системата за приемна грижа;

* На индивидуалните и професионални качества на приемните родители;

* На ценностите, качествата и разбирането на осиновителите;

* На диалога между всички участници.

заповядайте!

София, Център за подготовка на ученици за олимпиади
Националната годишна среща по приемна грижа, организирана от НАПГ, дискутира най-добрия интерес на децата в приемни семейства. Във форума се включиха 80 приемни родители, социални работници и експерти по приемна грижа. Форматът на срещата бе организиран около дискусиите и споделянето на опит, като целия процес бе […]
Националната асоциация за приемна грижа за поредна година организира форум за обмяна на опит по въпроси, свързани с качеството на приемната грижа. През 2019 г., поради предстоящите местни избори, събитието ще се проведе на 15, 16 и 17 ноември 2019 г. (петък, събота и неделя). Националната […]