През 2022 г., след две години отлагане заради пандемията от COVID – 19, Националната асоциация за приемна грижа ще проведе своята годишна среща под формата на обучителен семинар.

Срещата е посветена на грижата за „трудните“ деца – психологическите, емоционалните и медицинските аспекти на детството и тийнейджърството в приемно семейство и ще се фокусира върху следните теми:

  • Тийнейджърите;
  • Децата с агресивно, автоагресивно или проблемно поведение;
  • Децата със социална тревожност, обучителни трудности и трудности в интегрирането в училище;
  • Децата с емоционални затруднения и трудна адаптация в семейството;
  • Децата в конфликт със закона и др.

В рамките на срещата ще бъдат проведени обучения, както и работни сесии с възможност за обсъждане на конкретни казуси от практиката.

Срещата е отворена за приемни родители и социални работници.заповядайте!

София, Национален STEM център